Room 16

Room 16

Tēnā kōutou kātoa. Te Pouahi 16 are a Tau 3, Tau 4 class. We are a bilingual level 2 class. We currently have 20 students in R16.


Room 16's Blog TP16 Facebook PageThere are no notices.

Room 16's Calendar

Room 16's Timetable

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9.00-9.20 Wā whānau
Wā whānau
Wā whānau
Wā whānau
Wā whānau
9.25-10:15 Pāngarau
Pāngarau
Pāngarau
Pāngarau
Meka Matua
10.15-10.30 Tuhituhi pū
Tuhituhi pū
Tuhituhi pū
Tuhituhi pū
Ako Kupu
11.00-11.45 Pakiwaitara
Te Reo Tuhituhi
Pakiwaitara
Te Reo Tuhituhi
Pakiawaitara
Te Reo Tuhituhi
Pakiwaitara
Te Reo Tuhituhi
Discovery Time
11.45-12.30 Pānui Pukapuka
Pānui Pukapuka
Pānui Pukapuka
Pānui Pukapuka
Discovery Time
1.30-1:45 Pānui wahangū
Pānui wahangū
Whare pukapuka
Pānui wahangū
Pānui wahangū
1:45-3:00 Kapa haka
Mahi whkaaro/Mahi Toi
E-ako
Mahi Whakaaro
Te Pouahi Assembly
Wā tohu, buddy, privilege